WANNEER VOOR HET EERST MESTONDERZOEK?

WANNEER VOOR HET EERST MESTONDERZOEK?

Met mestonderzoek kun je goed in de gaten houden of de wormbesmetting niet te hoog wordt en of het eventueel tijd is om te ontwormen. Maar vanaf wanneer is het nu zinvol om mestonderzoek te doen, en hoe vaak moet je het herhalen?

 

Vijf weken
Vijf weken, zolang duurt het ongeveer voordat je wormeieren kunt vinden in de mest van lammeren die voor het eerst naar buiten gaan op een ‘schone’ weide (dit is een weide die minimaal 3 maanden niet is beweid door andere schapen). Dat zit zo. Eerst moet de weide besmet worden. Dit gebeurt door de moeders. De wormeieren die via de mest worden uitgescheiden ontwikkelen zich in deze tijd van het jaar in gemiddeld 3 weken tot een besmettelijke larve. Als deze larve wordt opgenomen door het lam dan moet deze eerst nog twee stadia doorlopen om volwassen te worden. Dit duurt ongeveer 2 weken. Alleen volwassen wormen leggen wormeieren. Deze kun je dus zo’n 5 weken na de start van het weiden gaan vinden. Zijn de lammeren naar buiten gegaan op een weide die eigenlijk jaarrond door schapen beweid wordt? Dan liggen er al infectieuze larven op de weide op het moment dat de lammeren naar buiten gaan en kun je dus binnen twee weken al wormeieren in de mest van lammeren vinden. Het is pas zinvol om mestonderzoek te gaan doen op het moment dat je er ook eieren in de mest te vinden kunnen zijn. Omdat op de meeste bedrijven de lammeren naar buiten gaan op percelen die al een tijd niet beweid zijn door schapen kan mestonderzoek  vanaf 5 weken na de start van het weideseizoen dus zinvol zijn. Als de lammeren half april naar buiten zijn gegaan dan is eind mei/begin juni dus een mooi moment voor een eerste mestonderzoek.

 

Ik weid iedere twee weken om
Als je iedere twee weken omweidt dan duurt het veel langer voordat de lammeren veel eieren gaan uitscheiden via de mest. Er zal wel langzaam een besmetting opbouwen, want er zijn altijd wormeieren die zich al binnen twee weken ontwikkelen tot een infectieuze larve. Op dergelijke bedrijven kan het eerste mestonderzoek nog best een maand worden uitgesteld. Rond 1 juli is dan het advies om voor de eerste keer te monitoren op de ei-uitscheiding in de mest.

 

Hoe vaak herhalen?
Als de eitelling (uitgedrukt in eieren per gram (EPG) mest laag is (onder de 500) en er wordt iedere twee a drie weken omgeweid, dan kun je gerust een maand wachten tot het volgende mestonderzoek. Ligt de ei-telling tussen de 500 en 1000? Herhaal dan het mestonderzoek 1 a 2 weken later. Bij nog hogere ei-tellingen geven we advies op maat, omdat het bijvoorbeeld afhankelijk van de leeftijd van de lammeren, het omweidschema en de bedrijfshistorie is of er wel of niet ontwormd moet worden.

 

80% van de wormeieren bij 20% van de lammeren
Het is erg belangrijk om goede mengmonsters te verzamelen voor onderzoek. Een klein gedeelte van de lammeren scheidt namelijk verreweg het meeste aantal wormeieren uit. Wil je dus een betrouwbaar beeld van de koppel, dan is het belangrijk om een representatief monster van meerdere dieren te maken om te voorkomen dat een hoge uitscheider het beeld vertekent. Neem van ongeveer 7 lammeren verse mest, en van ieder lam ongeveer evenveel. Het makkelijkste kun je mest verzamelen als je ’s ochtends of ’s avonds even rustig tussen de lammeren doorloopt die liggen te rusten. Op het moment dat ze gaan staan zijn er vaak wel wat lammeren die gaan mesten. Zo controleer je in één loopje de dieren en kun je een mooi mengmonster maken!

 

Mestonderzoek
Meer informatie over het verzamelen van mest en ons mestonderzoek vind je hier