WORMINFECTIES? MONITOR OOK DE JAARLINGEN!

WORMINFECTIES? MONITOR OOK DE JAARLINGEN!

Na de regen van de afgelopen dagen neemt het risico op worminfecties weer toe. Wormlarven hebben namelijk vocht nodig om vanuit de mest het gras in te kruipen. Zonder vocht blijven ze in de mest liggen, en worden ze niet opgegeten. Dan vindt er dus ook nauwelijks besmetting plaats van dieren. Normaal gesproken adviseren we altijd om je qua monitoring van een wormbesmetting te focussen op de lammeren. Specifiek in dit jaar adviseren we ook om de jaarlingen niet te vergeten.

Droogte in 2019
Net als nu was het in 2019 (met name op de oostelijke zandgronden in Nederland) erg droog. Op veel bedrijven die met regelmaat mestonderzoeken uitvoeren hebben we toen ook kunnen zien dat de wormbesmetting in 2019 bij de lammeren in het algemeen niet extreem hoog is geweest. Op een deel van deze bedrijven was het helemaal niet nodig om lammeren te ontwormen. Keerzijde is wel dat er mogelijk nog onvoldoende weerstand is opgebouwd tegen worminfecties. De reden waarom we dit denken is dat op deze bedrijven de 1-jarige ooien na het aflammeren ook nauwelijks een spring-rise lieten zien (de stijging van worminfecties na het aflammeren). Normaal gesproken zijn de 1-jarige ooien juist de groep die de hoogste ei-uitscheiding hebben na aflammeren. Voor een spring-rise is het echter wel nodig dat de ooien in de voorgaande nazomer geïnfecteerd zijn geraakt met wormen. De wormen die in de nazomer voor een infectie zorgen gaan normaal gesproken vrij snel in ‘inhibitie’ (rust) om pas in het voorjaar – rondom het aflammeren – weer actief te worden. Het is dus ook logisch dat er zonder infectie in de nazomer of het najaar er nauwelijks een spring-rise op treedt.

Consequentie
Consequentie van bovenstaande is dat de in 2019 geboren dieren mogelijk nog onvoldoende wormweerstand hebben opgebouwd. Omdat jaarlingen vaak niet volgens een strak omweidingsschema worden geweid, of tussen de oude schapen lopen, kunnen er dus zwaardere infecties opbouwen in de dieren. Dit kan ook bij jaarlingen tot klinische klachten leiden, een zware haemonchus besmetting (rode lebmaagworm) kan dan zelfs tot sterfte leiden.

Advies
Ons advies is dan ook om de komende periode niet alleen de wormbesmetting in de mest van lammeren te monitoren, maar ook mestmonsters van de jaarlingen te onderzoeken. Op die manier kan er op tijd ingegrepen worden mocht het nodig zijn.


Mestmonsters insturen? Dit kan naar Schapendokter.nl, Looweg 84, 7741 EE in Coevorden.