EFFECT VAN MINERALENBOLUSSEN OP DE VRUCHTBAARHEID VAN OOIEN EN VITALITEIT VAN PASGEBOREN LAMMEREN

EFFECT VAN MINERALENBOLUSSEN OP DE VRUCHTBAARHEID VAN OOIEN EN VITALITEIT VAN PASGEBOREN LAMMEREN

Uit diverse studies komt naar voren dat het verstrekken van mineralenbolussen vlak voor of op het moment van beginnen van het dekseizoen een positief effect heeft op het aantal ooien die drachtig worden en de worpgrootte van de dieren. Uit een studie van Hemmingway (2001) blijkt dat bij het gebruik van mineralenbolussen het aantal guste ooien halveert (van 11% naar 4,2%) en de worpgrootte in een koppel van 120 Scottish Blackface ooien steeg van 1,18 lam per worp naar 1,66 lam per worp. In een andere koppel met 214 Scottish Blackface ooien was het effect van de bolus op de worpgrootte iets kleiner maar nog steeds duidelijk significant (1,40 versus 1,59 lam per worp). Het effect van bolussen als bron van de mineralenverstrekking was significant beter dan andere vormen van mineralenverstrekking.

In een wat ouder onderzoek van Fisher (1991) komt naar voren dat lammeren uit ooien die de gehele dracht voldoende kobalt kregen twee tot drie keer sneller stonden na de geboorte, in staat waren om het uier te vinden en te starten met zuigen dan de groep ooien die de gehele dracht te weinig kobalt kregen of alleen in de eerste helft van de dracht voldoende kobalt ontvingen.

Hoe verstrek ik de gehele dracht voldoende kobalt en selenium?
De beste, meest zekere en meest gerichte vorm van mineralenverstrekking is in onze ogen de verstrekking door middel van speciale mineralenbolussen. Doordat de bolus in de pens naar beneden zinkt en daar blijft liggen worden er continu op de juiste plek mineralen afgegeven. Drenches werken slechts kortdurend, en zijn daarom voor het hierboven beschreven doel niet geschikt. Voor bijvoorbeeld cobalt, de voorloper van vitamine B12, is het effect maar enkele dagen. Bij mineralenemmers is niet altijd bekend of ieder dier voldoende opneemt. Sommige dieren zullen bovendien te veel opnemen. Ook bevatten deze emmers soms veel mineralen waar niet of nauwelijks behoefte aan is.

Er zijn veel verschillende bolussen in de handel. Belangrijk is dat de bolus een zogeheten ‘slow-release’ bolus is, zodat er zowel aan het begin als aan het einde van de werkingsduur een vergelijkbare hoeveelheid mineralen wordt afgegeven. Ook aan het einde van de levensduur van de bolus wordt dan nog voldoende afgegeven. Bij het gebruik van bolussen zijn andere vormen van mineralenverstrekking niet nodig. Dit raden wij zelfs af, omdat dan het gevaar bestaat dat dieren te veel mineralen binnenkrijgen. Bij koperbehoevende rassen adviseren wij het gebruik van bolussen met toegevoegd koper.

Meer weten over de noodzaak van mineralenverstrekking? 

Via bloedonderzoek van minimaal 5 dieren kan een goed beeld gekregen worden over de nut en noodzaak van een mineralenverstrekking. Ook geeft het inzicht of uw huidige wijze van mineralenverstrekking toereikend is. Neem daarvoor contact met ons op via info@schapendokter.nl