Ons team

Ons team

Schapendokter.nl is onderdeel van het Diergeneeskundig Centrum Zuid-Oost Drenthe met vestigingen in Coevorden, Sleen en Nieuw-Amsterdam. Binnen deze dierenartsenpraktijk zetten 17 dierenartsen en een ondersteunend team van assistentes zich dagelijks in voor de gezondheid van runderen, paarden, varkens, gezelschapsdieren en natuurlijk kleine herkauwers. Vier van onze dierenartsen en drie van onze assistentes houden zich bezig met de veterinaire werkzaamheden binnen Schapendokter.nl:

Schapendokter Reinard Everts
Reinard EvertsMijn naam is Reinard Everts. De bijzondere interesse in de schapengeneeskunde zat er al vroeg in: opgegroeid tussen de schapen op een Texelaar fokbedrijf (Wit & Blauw) wist ik al vroeg dat ik dierenarts wilde worden. Tijdens mijn studie heb ik een jaar onderzoek gedaan naar de oorzaken en therapie van slepende melkziekte bij schapen. Mijn interesses liggen in de succesvolle aanpak van besmettelijke dierziekten (denk aan zwoegerziekte en rotkreupel), de fokkerij, het beter beheersen van worminfecties en het beperken van het gebruik van wormmiddelen. Graag tot ziens! 

 


Schapendokter Margit Groenevelt, Europees specialist gezondheidszorg kleine herkauwers 

Margit GroeneveltGraag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Margit Groenevelt en ik ben afgestudeerd in 2009. Direct na mijn afstuderen ben ik naar Ierland gegaan waar ik bijna een jaar in een gemengde praktijk gewerkt heb. Daarna heb ik Ierland verruild voor het eveneens schitterende Zuid-Westen van Engeland. Daar heb ik 4,5 jaar gewerkt. Ik heb daar een specialisatie opleiding kleine herkauwer gevolgd aan de universiteit van Bristol, waar ik ook les gaf aan studenten diergeneeskunde en werkte in de landbouwhuisdierenpraktijk. Intussen ben ik alweer 3 jaar terug in Nederland en werk ik ook hier met veel plezier met en tussen de schapen en geiten. Mijn interessegebieden zijn divers en lopen uiteen van advisering over het onder controle brengen van een kreupelheidsprobleem tot het adviseren van begrazingskoppels. Ook vind ik het altijd een ontzettende uitdaging om de lammertijd zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ik denk graag mee over een optimale voeding en huisvesting van de ooien en de jongste lammeren. Graag kom ik met u in contact!

 
Schapendokter Karla Westerman

Karla WestermanEven voorstellen: mijn naam is Karla Westerman en heb grote interesse op het gebied van de kleine herkauwers en alpaca’s. De werkzaamheden in deze sector heb ik mijn beginjaren als dierenarts altijd naar mij toe getrokken en uitgevoerd. Sinds enkele jaren is de praktijk uitgebreid met meerdere collega’s met meer dan gemiddeld belangstelling en kennis van deze diersoorten, waardoor er een prachtig team kleine herkauwerdierenartsen binnen de praktijk is ontstaan. Mijn interessegebied gaat naast de gewone ziektekunde, speciaal uit naar de voeding. Met behulp van voeding/mineralen zijn nogal wat ziekten te voorkomen, en daarmee een goede groei van uw dieren te behalen!
Schapendokter Gineke Eulink

Gineke EulinkMijn naam is Gineke Eulink. Ik ben geboren en getogen op een gemengd bedrijf in de Achterhoek. Naast vleesvee hadden wij ook een koppel Texelaars. Inmiddels zijn we overgestapt naar Hampshire Downs en ben ik lammerinspecteur bij de stamboekvereniging. Na de studie diergeneeskunde heb ik bijna 3 jaar in een gemengde praktijk in Twente gewerkt. Omdat mijn interesse toch meer op het gebied van zowel de kleine als de grote herkauwers ligt, ben ik in 2016 in dienst getreden bij deze praktijk. Ik zie ernaar uit om er samen met u voor te zorgen dat de gezondheid van uw kleine herkauwers zo optimaal mogelijk is en blijft!