Het Bloed (Clostridium)

Wat is Het Bloed?
Het Bloed is een aandoening die met name bij opgroeiende lammeren problemen veroorzaakt. Andere benamingen voor het bloed zijn weeldeziekte, eiwitvergiftiging of enterotoxemie. De aandoening wordt  veroorzaakt door een bacterie, ‘Clostridium perfringens’, type D. De bacterie komt als normale darmbewoner bij alle schapen voor maar kan zich explosief vermenigvuldigen als het in de darmen opeens grotere hoeveelheden eiwit of koolhydraten aangeboden krijgt. Dit kan gebeuren als gulzige vreters in een verse, goed bemeste weide met veel jong gras komen. Ook zeer goed groeiende, vaak eenling lammeren die veel melk van de moeder krijgen lopen risico. Ditzelfde geldt voor een leblam dat veel en gulzig melk drinkt. Juist ook  lammeren die het al slecht deden kunnen regelmatig het slachtoffer zijn, waarschijnlijk omdat zij van zichzelf al een minder goede weerstand hebben. Daarnaast werkt van deze lammeren de pens en darmen vaak minder goed waardoor de Clostridiumbacterie makkelijker kan overgroeien. De gifstoffen die vrij komen omdat de bacterie zo explosief groeit komen direct in het bloed van de lammeren en kunnen daar binnen een paar uur zoveel schade aan richten dat het schaap binnen enkele uren en zonder verdere verschijnselen doodgaat.  

Wat voor verschijnselen kan je soms zien?
De dieren die dood gevonden worden zijn vaak al opgeblazen, liggen meestal gestrekt op hun zij en hebben soms erg bloederige diarree achter zich liggen. Zeker de diarree wordt lang niet altijd gezien waardoor de diagnose niet makkelijk te maken is aan de hand van de buitenkant van de het dier. Als je de dieren nog levend vindt zijn ze vaak al zeer sloom, kunnen dan niet of nauwelijks meer staan of vertonen afwijkende gedrag als rondjes draaien of fietsen. Soms vallen ze echt gewoon vanuit stand dood neer.

Hoe behandel ik de ziekte?
Behandeling komt eigenlijk altijd te laat, maar in theorie kunnen antibiotica (penicillines) de bacterie doden. Omdat dieren echter ziek zijn van de gifstoffen en je daar niks tegen kan doen is therapie vaak zeer teleurstellend.

Hoe voorkom ik Het Bloed?
Er bestaan verschillende goede vaccinaties om Het Bloed te voorkomen. Omdat de jongste lammeren het meeste risico lopen is het verstandig om ze de antistoffen al via de biest te laten opnemen. Daarom adviseren wij de hoogdrachtige ooien te vaccineren zodat zij optimale antistoffen produceren om over te dragen aan de lammetjes. Eerstejaars ooien hebben een dubbele vaccinatie nodig met vier weken tussentijd (de basisvaccinatie). Als de basisvaccinatie goed is uitgevoerd is daarna een jaarlijkse vaccinatie voldoende. Die wordt dan zo gepland dat dit 4 tot 6 weken voor het lammeren plaatsvindt. De eerstejaars ooien zullen dan dus vier weken voor die tijd hun eerste enting nodig hebben.  Lammeren geboren uit geënte ooien zijn – mits ze voldoende biest hebben opgenomen – ongeveer 6 tot 12 weken beschermd tegen Het Bloed. De biest is nu dus echt je beste medicijn, probeer er dus zeker van te zijn dat de lammeren voldoende hiervan opnemen.

Als de problemen normaal gesproken juist optreden als de lammeren al ouder zijn dan 6 weken is het juist verstandig de lammeren zelf te enten. Ook zij hebben dan twee vaccinaties nodig om voldoende beschermd te zijn!

Er zijn verschillende vaccins beschikbaar tegen Het Bloed. Om te beslissen welke het beste geschikt is voor uw bedrijf kunt u het beste contact met ons opnemen om de situatie op uw bedrijf te bespreken.