VERWERPEN EN DIAGNOSTIEK

Bij iedereen kan het gebeuren, verwerpende ooien vlak voor het lammerseizoen. Dit is natuurlijk een ontzettend vervelend begin van je lammerseizoen en we krijgen daarom ook regelmatig vragen hierover. We zullen hier onder aangeven hoe je het beste kan handelen om te voorkomen dat het snel door de koppel verspreidt. Uiteraard is het ook belangrijk om te weten wat er speelt en of je nu iets kan doen om het te stoppen of om het volgend jaar te voorkomen.

Wat te doen met een verwerpende ooi?

Ten eerste is het verstandig om ervan uit te gaan dat elke verwerpende ooi besmettelijk is en ook enkele dagen nog blijft. Met name bij Chlamydia, Q koorts en Campylobacter komen er bij het verwerpen erg veel bacterien vrij waardoor zowel de ooi als de plek waar zij verworpen heeft gevaarlijk zijn voor de andere ooien. Isoleer daarom de ooi die verwerpt en haal de vruchten en nageboorte zo snel mogelijk weg. Indien mogelijk is het verstandig om de plek waar ze heeft verworpen te ontsmetten. Houdt de ooi minstens een week apart van de nog dragende ooien.

Ten tweede is het goed om na te denken of je wel of niet onderzoek wil laten doen om te achterhalen welke oorzaak er is voor het verwerpen. Het is niet vreemd dat er af en toe een ooi verwerpt, dit hoeft lang niet altijd te betekenen dat er sprake is van een besmettelijke aandoening. Als er echter meerdere ooien verwerpen of heel snel achter elkaar, dan is het verstandig om te achterhalen wat er aan de hand is zodat er eventueel een behandeling ingezet kan worden.

-          Lammeren en nageboorte insturen voor sectie

Dit is over het algemeen de meest betrouwbare manier om een diagnose te stellen. Let wel op, de kans van het vinden van de oorzaak neemt aanzienlijk toe als de nageboorte meegaat! Stuur altijd vers materiaal in, dus geen lammeren het weekend laten liggen en ook geen ingedroogde lammeren. De kans om een diagnose te stellen op dit soort materiaal is zeer klein.

-          Keelswabs van de lammeren

Een aantal veroorzakers kan gevonden worden op een swab die genomen wordt uit de keel van de vers verworpen lammeren. Hier heb je wel de juiste swabs voor nodig dus neem contact op je dierenarts als je overweegt dit te doen.

-          Bloedonderzoek van de ooien

Er zijn een aantal veroorzakers die goed in het bloed aan te tonen zijn, zoals Chlamydia. Dit kan ook een aantal weken na het verwerpen nog gedaan worden.

Ten derde wil je waarschijnlijk weten of er nu iets gedaan kan worden om meer problemen te voorkomen en of je iets kan doen waardoor het volgend jaar niet meer optreedt. Om een passend advies te geven is een diagnose nodig, als er namelijk sprake is van bijvoorbeeld Chlamydia kan er bijvoorbeeld behandeld worden met antibiotica en voor volgend jaar kan de koppel gevaccineerd worden. Als er sprake is van Toxoplasma kan er helaas dit jaar niks gedaan worden maar zou er ook gevaccineerd kunnen worden voor het volgende jaar.

Als laatste willen we nog benadrukken dat veel van de veroorzakers zoonosen zijn, dat wil zeggen dat mensen er ook ziek van kunnen worden of van kunnen verwerpen. Zorg dus voor goede hygiene maatregelen en laat zwangere vrouwen niet tussen de drachtige ooien, ook als er nog geen verwerpers zijn geweest!