RODE LEBMAAGWORM: WEES ALERT!

RODE LEBMAAGWORM: WEES ALERT!

Het warme voorjaar en de warme dagen van de afgelopen periode zorgen voor ideale omstandigheden voor de rode lebmaagworm (haemonchus). We zien de eitellingen in onderzochte mestmonsters sinds twee weken duidelijk oplopen.

Gevaar bij regenbui
De droogte is nog een 'geluk', want daardoor komen de infectieuze larven vanuit de mest nog nauwelijks in het gras. Bij een regenbui zal de weidebesmetting echter exponentieel gaan toenemen. De infectieuze larve van de rode lebmaagworm heeft namelijk vocht nodig om vanuit de mest het gras in het kruipen. Daarna pas zal de infectieuze larve opgenomen worden door een dier. Door de droogte van de afgelopen tijd zullen de meeste infectieuze larven daarom nog in de mestkeutels achtergebleven zijn. 

Herkennen van de aandoening
De eerste zwakke en gestorven dieren hebben zich ook al weer bij ons aangediend. (Papier)witte slijmvliezen en soms een vochtophoping tussen de kaaktakken geeft al een duidelijke indicatie van haemonchose. In zo'n situatie loop je eigenlijk al achter de feiten aan. De gevonden eitellingen in deze dieren zit rond de 25.000 eieren per gram mest. 25 keer hoger dan de grens waarvoor in deze tijd van het jaar het advies is om te ontwormen. Bij zo'n zware besmetting drinken de volwassen haemonchus wormen zo'n 200 ml bloed per dag. Een lam van 30 kg heeft zo'n 3 liter bloed. Je kunt je indenken dat zonder juiste behandeling zo'n zwaar besmet dier snel kan sterven aan de ontstane bloedarmoede.

Resistentie tegen wormmiddelen
De grootste problemen zien we tot nu toe op bedrijven waar de ooien na het aflammeren zijn ontwormd met een wormmiddel waartegen al resistentie is op het bedrijf. De ontworming heeft dan niet of onvoldoende gewerkt. Voor oudere ooien is dit vaak nog niet zo'n probleem (de ei-uitscheiding is daar door hun betere weerstand vaak relatief laag), maar 1-jarige ooien die hebben gelammerd hebben vaak wel zeer hoge ei-uitscheidingen. Hierdoor ontstaat snel een zware weidebesmetting. 

Moet ik dan nu ontwormen? 
Het is belangrijk om regelmatig de kleur van de slijmvliezen van de lammeren te beoordelen. Deze horen roze-rood te zijn. De betrouwbaarste manier om vast te stellen of er wel of niet ontwormd moet worden is het (laten) uitvoeren van mestonderzoek. Verzamel van 5 tot 10 lammeren verse mest, van ieder lam ongeveer even veel. Het mestmonster kunt u opsturen naar Schapendokter.nl - Looweg 84 - 7741 EE - Coevorden. Klik hier voor onze instructie mestmonstername.  

Ondersteun de weerstand van de lammeren
De belangrijkste preventie voor een zware wormbesmetting is een goed omweidingsschema. Aandacht voor een goede mineralenstatus is echter minstens zo belangrijk. Hiermee verhoogt u de weerstand van het dier en is het makkelijker in staat om met een infectie om te gaan. Lammeren moeten immers een infectie doormaken om weerstand op te bouwen. Bij lammeren vanaf 8 weken leeftijd is het verstandig om iedere 4 weken een mineralendrench te gebruiken. Vanaf 4 maanden leeftijd kunt u het beste een mineralenbolus ingeven, om daarmee te zorgen voor een continue mineralenafgifte op pensniveau. 

Papierwitte slijmvliezen bij infectie rode lebmaagworm