Mestonderzoek wormen/coccidiën

SKU
PR-000321
€ 21,08 € 17,42

Mestonderzoek
De prijs geldt voor één onderzoek. Stuurt u meerdere monsters tegelijk in, dan komt er € 8,88 ex BTW overheen per extra monster. Voor onderzoek op leverbot geldt een tarief van € 27,95 ex BTW voor het eerste monster en € 15,75 ex BTW voor ieder extra tegelijkertijd ingezonden monster.  

Mestonderzoek op wormeieren en coccidiën vindt plaats via de FECPAKg2. Dit is een verbeterde versie van de McMaster methode. Deze methode is de internationale standaard voor eitellingen per gram mest (EPG = eieren per gram). Afhankelijk van het aantal en soort wormeieren, het seizoen en het beeld bij de dieren kan er tot een advies gekomen worden.

Leverbot onderzoek vindt plaats met de botvanger, waarbij zowel onderzocht wordt op leverbot als pensbot eieren. 

De Wormei Reductie Test (WRT) is om te bepalen of er resistentie tegen bepaalde ontwormingsmiddelen aanwezig is.
Hiervoor zijn 2 monsters nodig:

  • Eén monster van het onbehandelde dier.
  • Eén monster 10-14 dagen na behandeling (let op: bij controle na een leverbotbehandeling adviseren wij om 21 dagen na behandeling een monster in te sturen).

Verzamelen van mest:

  • Trek de handschoen aan.
  • Neem verse mest van 5 tot 10 dieren
  • Neem zo veel mogelijk de vers gevallen  mest van dieren die net opgestaan zijn en/of lopen!
  • De inhoud van een half kippenei is een voldoende hoeveelheid mest voor inzending. 
  • Kneed de verzamelde mest goed door elkaar tot een homogene massa. Draai de handschoen binnenste/buiten.  
  • Stop de dichtgeknoopte handschoen met mest in een plastic zak. 
  • Doe de lekdichte zak met het ingevulde inzendformulier in de enveloppe. 
  • Stuur deze voldoende gefrankeerd terug naar Schapendokter.nl - Looweg 84 - 7741 EE - Coevorden 


De mest kan een week in de koelkast bewaard worden (luchtdicht verpakt).
Echter hoe verser het monster des te betrouwbaarder het resultaat.

Wanneer?
Volwassen dieren: bij verdenkingen/klachten. In december of januari voor onderzoek op leverbot. 
Lammeren: vanaf spenen of eerder bij klachten. Afhankelijk van het vorige mestonderzoek en beweidingsschema. Dit kan maandelijks of - in warme en vochtige risicomaanden - tweewekelijks. Bij een zacht najaar en zachte winter kan mestonderzoek in november/december op wormeieren nog aan te raden zijn om klachten voor te zijn!  

U ontvangt de uitslag van het mestonderzoek via e-mail of telefoon.