BETERE PRESTATIES OP GRAS-KRUIDENMENGELS

BETERE PRESTATIES OP GRAS-KRUIDENMENGELS

We zien dat steeds meer schapenhouders gebruik gaan maken van gras-kruidenmengels voor schapen en hun lammeren. In een recent verschenen onderzoek uit Ierland (Grace et al., 2018) wordt aangetoond dat dit positieve effecten heeft op het presteren van ooien en hun lammeren.

Studieopzet 
In het onderzoek werd het begrazen van twee soorten gras-kruidenmengsels (met daarin naast witte klaver ook onder andere cichorei) vergeleken met het begrazen op een 100% Engels raaigras mengel en een mengsel met gras en witte klaver. Het leuke van deze studie was dat de onderzochte situatie vrij vergelijkbaar is met die op de meeste schapenbedrijven in Nederland. Per groep werden 30 ooien (kruisingen tussen Texelaar, Charollais, Suffolk en Vendeen) met allen twee lammeren gevolgd, met een veebezetting van 12,5 ooi per hectare. De ooien werden na het lammeren naar buiten gedaan en gevolgd tot dat de lammeren werden verkocht op 45 kg lichaamsgewicht. 
De 30 ooien met lammeren werden geroteerd geweid, waarbij gemiddeld iedere 6 dagen de dieren op een nieuw blok van 0,48 hectare kwamen; het totaal beschikbare beweidbare oppervlakte per groep ooien was 2,4 hectare. 

Belangrijkste resultaten met betrekking tot de prestaties van de ooien en de lammeren 

  • De ooien op gras-kruidenmengsels bleven gedurende de zoogperiode op gelijk lichaamsgewicht (+0,3 tot +0,9 kg) terwijl de ooien op Engels raaigras en gras-klaver tussen de 4 en 5 kg gewicht verloren. 
  • Het zes weken gewicht van de lammeren was op de gras-kruidenmengsels 1 tot 2 kg hoger dan de lammeren die met hun moeders op gras-klaver of Engels raaigras liepen
  • De groei per lam per dag op gras-kruidenmengels van geboorte tot slacht lag zo'n 10% hoger dan lammeren die op Engels raaigras liepen. 

Omdat witte klaver pas wat later in het seizoen voldoende eiwit gaat produceren is het logisch dat er in het begin van het seizoen (wanneer de ooien volop melkgeven) weinig afwijkend zijn van die van alleen Engels raaigras. 

Verdere resultaten van de studie 

  • Gras-kruidenmengels produceren met minder stikstofbemesting (90 kg N per ha/jaar ten opzichte van 163 kg N per ha/jaar) evenveel droge stof per hectare dan Engels raaigras 
  • In het onderzoek werden de lammeren op de gras-kruidenmengels gemiddeld 1,5 keer ontwormd, ten opzichte van 2,7 keer voor de lammeren die op het Engels raaigras liepen

Referentie
Grace C, Lynch MB, Sheridan H, Lott S, Fritch R, Boland TM, Grazing multispecies swards improves ewe and lamb performance, Animal, 2018, doi:10.1017/S1751731118003245