LEVERBOT: TOCH ALERTHEID GEBODEN!

Hoewel de zomer en het begin van najaar zo droog geweest zijn dat de kans op een nieuwe leverbotbesmetting dit najaar tot nu toe erg klein is zijn er toch schapenhouders die (ernstige) klachten ondervinden van chronische besmettingen. Deze besmettingen komen nog van afgelopen voorjaar, omdat het afgelopen winter en voorjaar lang nat is geweest. Omdat de koudeperiode ook pas laat begon zijn de nieuwe besmettingen tot (zeer) laat in het jaar doorgegaan. 

Omdat er normaal gesproken weinig aanleiding is om in de zomer te behandelen tegen leverbot hebben deze infecties zich een aantal maanden onbezorgd kunnen vestigen in de schapen. Dit heeft in sommige koppels geleid tot uitgebreide leverschade bij deze koppels. We hebben al in merdere koppels dode dieren gezien. Een leverbot infectie kan ook zorgen voor tegenvallende vruchtbaarheid of een achterstand in groei. Omdat de leverbotten inmiddels volwassen zijn geworden (dit duurt zo'n 12 weken) kan een infectie via mestonderzoek worden vastgesteld.

Als uw koppel dit voorjaar op risicovol gebied gegraasd heeft is het dus verstandig een mestmonster te laten onderzoeken en aan de hand daarvan te bepalen of behandeling toch noodzakelijk is. In verband met de steeds meer verspreidende resistentie tegen het enige middel dat leverbotten van alle stadia doodt (triclabendazol, de werkzame stof in Tribex, Fasinex of Endex), is het niet aan te raden om te behandelen zonder dat er een diagnose is gesteld.