DENKT U AL NA OVER DE BEMESTING?

De vorst zit hier en daar in de grond, veel lammeren moeten nog geboren worden. Maar heeft u al nagedacht over op welk perceel u straks de schapen met lammeren naar buiten doet? In ieder geval een perceel waar het afgelopen jaar geen jonge lammeren gelopen hebben. Problemen met de voorjaarsworm (Nematodirus battus) die ernstige diarree en sterfte kan geven wilt u immers voorkomen. Door de strenge vorst die nu voorspeld is krijgt de overwinterde Nematodirus namelijk de ultieme koudeprikkel om straks goed actief te zijn.

Zeker zo belangrijk is echter hoe de percelen bemest zijn voordat de dieren er op komen. Wanneer er niet bemest is zal het gras te weinig eiwit bevatten. Dit drukt de melkgift en de weerstand van de ooi en verhoogt daarmee het risico op uierontsteking. Want als de lammeren 4 tot 8 weken oud zijn vragen ze de meeste melk van hun moeder. Is de productie te laag, dan zullen ze veel vaker kleine beetjes proberen te drinken, waardoor de kans op beschadiging van het uier veel groter wordt.
Bij te zware bemesting is er juist een overschot aan eiwit. Naast het feit dat uw ooien dit eiwit dan niet kunnen benutten, zorgt het voor een minder stabiele pensflora. Ook dat heeft een negatief effect op de weerstand van uw dieren.

Een algemeen advies over bemesten is niet 1-2-3 te geven. Het stikstofbemestingsadvies wordt namelijk gestuurd door de stikstofjaargift en het stikstofleverend vermogen van de grond (NLV). De stikstofjaargift is de vooraf geplande hoeveelheid stikstof uit kunstmest én werkzame stikstof uit dierlijke mest die jaarlijks op het grasland wordt toegediend. Op percelen met klaver geldt er een lager advies dan op percelen zonder klaver.

Op dit moment geldt als bemestingsadvies voor de stikstofgift op niet-droogte gevoelige gronden  64 tot 77 kg stikstof per hectare (bij licht tot normaal weiden). Ter vergelijking: voor een maaisnede is 93 tot 98 kg stikstof per hectare het advies.  

In de tabel hieronder staat een voorbeeld berekening. In de rij 'Gebruik' staat de W voor Weiden en de M voor 'Maaien'. Wanneer u voor de 1e snede, met als doelstelling normaal weiden (rond de 1500 kg DS per hectare) 20 ton rundveedrijfmest toedient, dan is het advies om nog 40 kg stikstof uit kunstmest toe te dienen.

Voorstel stikstofgift

Voor de echte liefhebber heb ik hieronder een link naar een uitgebreid document over actuele bemestingsadviezen:

https://www.verantwoordeveehouderij.nl/nl/Verantwoorde-Veehouderij-2/show-5/Bemesten-voor-beweiding-is-bemesten-naar-opbrengst.htm