KRUIDENRIJKE WEIDES: MODERNE LANDBOUW!

Kruidenrijke weides. Lange tijd hebben we gedacht dat dit in niet in een moderne landbouw zou passen. Want met een kruidenrijke weide haal je niet de hoogste opbrengst per hectare. Er zijn echter goede argumenten om toch te kiezen voor kruidenrijke weides, op (in ieder geval een deel) van de percelen:

  1. De verhoging van de biodiversiteit is goed voor het insectenleven en daarmee dieren die hier van leven (zoals weidevogels)
  2. De variatie in grassoorten en kruiden zorgt voor een diverser en daarmee stabieler rantsoen. Met name voor de gezondheid van herkauwers (zoals schapen) is het belangrijk dat er geen grote pieken en dalen zijn in de hoeveelheid eiwit en suikers in het rantsoen. Een stabiel rantsoen zorgt immers voor een stabiele pens. En heel zwart-wit gezegd: een stabiele pens is een gezond schaap.
  3. De diepwortelende kruiden zorgen ervoor dat een perceel minder droogtegevoelig wordt. Water kan immers dieper weggehaald worden. De diepere beworteling zorgt er ook voor dat er meer mineralen en spoorelementen uit de bodem worden vastgelegd in de plant. Dit is gunstig voor de dieren die er van vreten.

Ons advies is om voor schapen ook altijd cichorei toe te voegen aan de gras-kruidenmengsels. De jonge blaadjes van de cichorei plant bevatten een hoog aandeel goed verteerbaar eiwit (tot 22%) en zijn erg smakelijk. Bovendien is van cichorei bekend dat het een wormreducerende werking heeft. Nu op steeds meer bedrijven de inzet van wormmiddelen door resistentie-ontwikkeling minder effectief wordt worden schapenhouders gedwongen om na te denken over alternatieve werkwijzen. Een kruidenrijk weide met cichorei past bij uitstek in een nieuwe strategie voor de aanpak van maagdarmwormen.

Hele moderne landbouw dus!