Flukiver Combi 2.5 liter

€ 228,90 € 210,00

Flukiver Combi orale suspensie is geschikt voor schapen en lammeren voor de behandeling van gecombineerde worm- en leverbotbesmettingen. Dit middel is receptplichtig*. Lees hier verder

Werkzaam tegen:
Volwassen en onvolwassen stadia (vanaf 5 weken) van leverbot. Ook de triclabendazole resistente botten. Maag-, -darm, -lint en longwormen en Oestrus ovis (schapenhorzel). Tevens werkzaam tegen de rode lebmaagworm (Haemonchus contortus). 

Werkzame stof: 
Closantel 50mg, Mebendazol 75mg.

Toedieningsvorm: 
Oraal per drench.

Let op:
Het mag niet gebruikt worden bij melkgevende schapen die melk produceren voor menselijke consumptie.
Er komt in Nederland resistentie voor tegen Flukiver. Laat daarom 1 x per jaar 3 weken na behandeling de mest van behandelde dieren controleren. Na 21 dagen moeten geen leverboteieren aantoonbaar zijn in de mest.* Receptplichtige middelen kunnen alleen gekocht worden van Schapendokter.nl na minimaal één jaarlijks bedrijfsbezoek waarbij een bedrijfsbehandelplan opgesteld wordt (wettelijke verplichting). Dit bedrijfsbezoek kan gecombineerd worden met andere handelingen zoals enten, bloedafnames of scannen op dracht.

Meer informatie
Dosering 1 ml per 5 kg
Aantal behandelingen per verpakking 166 behandelingen voor 75 kg lichaamsgewicht
Prijs per behandeling € 0,96 per volwassen dier
REG NL 102911
Wachttijd 65 dagen
Inhoud per verpakking 2,5 liter
Houdbaarheid 2 jaar