Butox Protect pour on 1 L

€ 53,70 € 49,27

Insectenbestrijdingsmiddel voor toediening op het schaap. Tegen schapenluisvlieg, luizen en vliegen. Dit middel is receptplichtig*. Lees hier verder

Houders van schapen en runderen mogen Butox 7,5 pour on blijven gebruiken ter bestrijding van vliegen en luizen. Het middel was al toegestaan om te voorkomen dat schapen en runderen via een beet van knutten besmet zouden raken met blauwtong.

Het middel is nu officieel geregistreerd voor schapen en runderen. Butox bevat deltamethrin. Het is zeer giftig voor in het water levende organismen en mag derhalve niet worden toegepast in de nabijheid van oppervlaktewater. Toediening moet gebeuren binnen in stallen of midden op het land.

Werking ongeveer 6 weken.

Wachttermijnen
De wachttermijn van Butox 7,5 pour on is voor melk van runderen 0 dagen en van schapen 12 uur.
Voor vlees van runderen is de wachttermijn 18 dagen en van schapen 1 dag.

Toedieningsvorm
Toedienen op buikzijde van het schaap. Wol opzij schuiven. Beter is op de rug toe te passen vlak na het scheren. Met het scheren zijn dan tevens de meeste luizen verwijderd. Een goed moment is 6 weken voor het aflammeren en na de winterscheer. Houd de geschoren en behandelde dieren apart.


Werkzame stof
Deltamethrin 7,50 mg/ml.
* Receptplichtige middelen kunnen alleen gekocht worden van Schapendokter.nl na minimaal één jaarlijks bedrijfsbezoek waarbij een bedrijfsbehandelplan opgesteld wordt (wettelijke verplichting). Dit bedrijfsbezoek kan gecombineerd worden met andere handelingen zoals enten, bloedafnames of scannen op dracht.

Meer informatie
Dosering 10 ml / dier
Aantal behandelingen per verpakking 100
Prijs per behandeling € 0,55
REG NL 104958
Wachttijd 0 dagen
Inhoud per verpakking 1 L
Houdbaarheid 2 jaar