Dood gevonden / plotseling dood

Plotseling dode dieren,wat kan er aan de hand zijn? 


Het Bloed (enterotoxemie)

Wat is het Bloed?
Het Bloed is een aandoening die met name bij opgroeiende lammeren problemen veroorzaakt. Andere benamingen voor het bloed zijn weeldeziekte, eiwitvergiftiging of enterotoxemie. De aandoening wordt voornamelijk veroorzaakt door Clostridium perfringens type D en kan zich op verschillende manieren manifesteren. De bacterie komt als normale darmbewoner bij alle schapen voor maar kan zich explosief vermenigvuldigen als het in de darmen opeens grotere hoeveelheden eiwit of koolhydraten aangeboden krijgt. Dit kan gebeuren als gulzige vreters in een verse goed bemeste weide met veel jong gras komen. Maar een leblam dat veel en gulzig melk dringt kan ook slachtoffer worden. Ook lammeren die het slecht doen zijn regelmatig het slachtoffer. Van deze lammeren werkt de darmopname niet goed waardoor de Clostridiumbacterie weer meer voedsel krijgt en zijn slag slaat. De gifstoffen die vrij komen doden het schaap snel.

Welke dieren krijgen het Bloed?
In de meeste gevallen hebben schapenhouders niet eens door dat het schaap ziek is. De ziekte verloopt zó snel dat het dier dood gevonden wordt. De ziekte kan slachtoffers maken onder schapen van alle leeftijden, gulzige vreters, leblammeren en achterblijvers. Zolang het om een enkel dier gaat wordt het niet als het Bloed geregistreerd maar er kunnen grotere aantallen het slachtoffer zijn.
In veel gevallen zijn het de snelstgroeiende lammeren die dood gevonden worden. Het zijn vooral eenlingen en de snelst groeiende tweelingen die getroffen worden.
De dieren draaien een paar keer rond, gaan liggen, strekken de hals en sterven binnen een paar uur.

Hoe behandel ik de ziekte?
Behandeling komt vaak te laat, maar in theorie kan antibiotica de bacterie doden.

Hoe voorkom ik het Bloed?
Eénjarige schapen moeten een basis-enting krijgen. De eerste enting 6 tot 10 weken voor het lammeren. De tweede enting 2 tot 4 weken voor het lammeren. Volwassen schapen die al eerder geënt zijn moeten twee tot vier weken voor het lammeren nogmaals geënt worden. Lammeren geboren uit geënte ooien zijn ongeveer 6 tot 12 weken beschermd tegen het Bloed. Dit is sterk afhankelijk van een goede biestvoorziening. De antistoffen worden via de biest overgedragen. Het enten van de ooien is vooral belangrijk in koppels waar in het verleden sterfte optrad bij lammeren onder 6 weken leeftijd.

Treden de gevallen op oudere leeftijd op dan is het verstandig om de lammeren 2 maal te enten.

Pas op voor plotselinge overgangen naar rijke, volle weides of verhoging van krachtvoergiften.
Heeft u vragen over het beste entschema voor uw schapen bel dan 06-46087560 of mail naar info@schapendokter.nl.

Er zijn drie vaccins geregistreerd tegen ´het Bloed´. Het is mogelijk om de ooien voor het aflammeren te laten vaccineren, waardoor de lammeren via de biest antistoffen binnen krijgen. Zijn de ooien niet geënt dan kunnen de lammeren op jonge leeftijd geënt worden.
Met het ene vaccin kunnen de lammeren al vanaf een leeftijd van drie weken geënt worden. Met dit vaccin zijn de dieren tevens tegen de zomerlongontsteking gevaccineerd.
De andere 2 vaccins zijn al vanaf een leeftijd van 2 weken toegestaan en geven bescherming tegen meer Clostridiumstammen. Alle vaccins geven een goede bescherming tegen tetanus (klem).
 

 

Zomerlongontsteking (pasteurellose) 

Wanneer komt zomerlongontsteking voor?
Deze longontsteking kan op elke leeftijd voorkomen en hoeft niet alleen in de zomer op te treden. Meestal wordt het gezien bij opgroeiende lammeren. De ziekte wordt door een bacterie veroorzaakt; Mannheimia hemolytica. De ziekte speelt nogal eens op door de stress rondom het spenen.

Een slechte ventilatie in de stal kan ook een oorzaak zijn. Het komt dan ook veelvuldig voor in stallen met onvoldoende inhoud en tocht. 

Wat zie ik bij zomerlongontsteking?
De eerste dieren worden dood aangetroffen voordat er ook maar verschijnselen van longontsteking zichtbaar zijn. Het verschil met 'het Bloed' is in deze gevallen alleen met sectie uit te maken. Later ontstaat vaak het beeld van chronisch hoesten,longontsteking en conditieachteruitgang.
In oktober-november speelt vooral de plotselinge dood een hoofdrol.

Hoe behandel ik zomerlongontsteking?
Behandeling met antibiotica is mogelijk maar komt vaak te laat. Snel ingrijpen voordat de longabcessen zich gevormd hebben is belangrijk. Chronische gevallen kunnen daarnaast met Bisolvon en/of homeopathische middelen geholpen worden. 

Hoe voorkom ik zomerlongontsteking?
Als er in voorgaande jaren ook sterfgevallen zijn geweest door zomerlongontsteking is het aan te raden om tegen de ziekte te enten.
Dit kan met een combinatievaccin dat tevens bescherming geeft tegen 'het Bloed'.
Antistoffen van de ooi tegen zomergriep worden bijna niet via de biest doorgegeven aan de lammeren. Daarom moeten de lammeren, ook de jonge lammeren, afzonderlijk gevaccineerd worden.

Laat de ventilatie in de stal doormeten en berekenen.
 

Acute leverbot
Lees hier meer.
 

 

Sectie van gestorven schapen
Indien het nodig is de doodsoorzaak van een gestorven schaap te achterhalen, kan het dier worden ingezonden voor pathologisch onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij de GD in Deventer (telefoon van de ophaaldienst 0900-2020012 tussen 7.00-17.00 uur).
Sectie van schapen is relatief goedkoop omdat de overheid dit subsidieert. De GD heeft een ophaaldienst die het dode dier op komt halen. Om bederf van het kadaver tegen te gaan is het goed om het nat te maken.

Schapendokter.nl, Looweg 84, 7741 EE Coevorden
Email: info@schapendokter.nl - Tel: 06 - 460 875 60
KvK: 01164811 - BTW nr: NL005050613B01
sitemap | privacy | disclaimer

15 september 2017

Uit diverse studies komt naar voren dat het verstrekken van mineralenbolussen vlak voor of op het moment van beginnen van het dekseizoen een positief effect heeft op het aantal ooien die drachtig worden en de worpgrootte van de dieren.

Lees verder

18 augustus 2017

Vanaf 1 september 2017 zal Schapendokter.nl overgenomen worden door de schapendierenartsen van DGC Zuid Oost Drenthe.

Lees verder
Contact

Leuk onderzoek: schapen herkennen gezichten ad.nl/video/producti…

Instructievideo klauwverzorging: het Nieuwe Bekappen door onze dierenarts Reinard Everts. hetschaap.nl/instructievide…

Nog even 30 kuub drijfmest per hectare begin augustus? Nu diarree bij lammeren door hoog kali en ruw eiwit. #weggroei #mestbeterverdelen