Schapendokter Worm Reducer Gras-Kruidenmengsel Compleet 10 kg

€ 94,29 € 86,50

Mengsel samengesteld uit: 14% engels raaigras, 13% kropaar, 20% roodzwenk, 18% veldbeemd, 8% hoog struisgras, 10%  witte klaver, 9% cichorei en 8% smalle weegbree.

Zaaiadvies 30 kg per ha.

Wormreducer