Pure Graze Saladebuffet Kruidenrijk 20 kg

SKU
PR-001718
€ 230,02 € 217,00

Dit allround mengsel biedt een gezond en hoogproductief gewas voor zowel beweiding als maaien. Lees hier verder

Heeft een brede samenstelling met 22 soorten grassen, kruiden en klavers, met verschillende groeipatronen en eigenschappen, die een volwaardig voer produceren over een lang groeiseizoen. Is met haar zode vormende grassen geschikt voor de zwaardere gronden. Procentueel gezien is het mengsel goed voor de gezondheid van het vee.

Heeft een vroege voorjaarsgroei en groeit tot laat in de herfst door. Is goed bestand tegen droogte en groeit in de zomer goed door. Met haar diepwortelende soorten, legt dit mengsel veel CO2 vast in de vorm van organische stof en verbetert zo niet alleen de bodemstructuur, maar stelt ook essentiële vitaminen en mineralen beschikbaar aan het vee. Een smakelijk mengsel dat goed opgenomen wordt.
Verschillende van de vele planten soorten trekken insecten aan, die op hun beurt weer andere dieren aantrekken.Dit is het meest volledige mengsel op dit moment beschikbaar op de markt en combineert een uitstekende droogteresistentie met een prima mineralenvoorziening. Is ook geschikt om bestaand grasland mee door te zaaien.

De samenstelling ziet er als volgt uit:
53% grassen: Engels raai, veldbeemd, beemtlangbloem, timothee, kropaar, rietzwenkgras
23% klavers: witte cultuur- en weideklaver, rode klaver, bastaardklaver, Luzerne, gele honingklaver, wondklaver
24% kruiden: kleine pimpernel, cichorei, peterselie, karwij, smalle weegbree, paardebloem, duizendblad

Zaaizaadhoeveelheid 40kg/ha.