EEN BOLUS, EMMER OF DRENCH, WAT IS HET ADVIES?

Er zijn verschillende manieren om voor de start van het dekseizoen mineralen te verstrekken: via een bolus, een emmer of een drench. Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende methodes?