EFFICIENTER GRONDGEBRUIK DOOR ROTEREND BEWEIDEN

Een van de uitgangspunten in een landbouw die meer en meer gestoeld is op circulariteit om verspilling zoveel mogelijk te voorkomen. Daarbij hoort dus ook het nadenken over ‘verspilling’ van weidegras. Door roterend beweiden kunnen schapen en lammeren je weidegras zo efficiënt mogelijk benutten. Wat is roterend beweiden en hoe werkt het?