Posts tagged 'graskruiden'

EFFICIENTER GRONDGEBRUIK DOOR ROTEREND BEWEIDEN

Een van de uitgangspunten in een landbouw die meer en meer gestoeld is op circulariteit om verspilling zoveel mogelijk te voorkomen. Daarbij hoort dus ook het nadenken over ‘verspilling’ van weidegras. Door roterend beweiden kunnen schapen en lammeren je weidegras zo efficiënt mogelijk benutten. Wat is roterend beweiden en hoe werkt het? 

By Reinard Everts 1 year ago 643 Views No comments

5 TIPS BIJ DE INZAAI VAN GRASKRUIDEN MENGSELS

Op steeds meer plaatsen zie je het: schapen in graskruiden weiden. Logisch, want het is smakelijk en gezond voor je dieren en door de diepe beworteling hou je langer voer in droge perioden. In deze blog 5 tips bij de inzaai van graskruiden mengsels en adviezen over het beheer en de beweiding van bestaande graskruiden weiden. 

By Reinard Everts 2 years ago 1444 Views No comments