Posts tagged 'cosecure'

EXTRA SELENIUM: ALLEEN DE OOIEN OF OOK DE RAMMEN?

De voorbereiding van het dekseizoen begint met ervoor te zorgen dat de dieren beschikken over voldoende selenium. Onder Nederlandse omstandigheden is het vaak nodig om voor de start van het dekseizoen de dieren extra te supplementeren. Geldt dit alleen voor ooien of ook voor rammen?

By Reinard Everts 1 year ago 874 Views No comments

KOPERGEBREK? DIT KUN JE ER AAN DOEN

Rassen zoals de Texelaar en de Suffolk kunnen extreem goed koper uit het rantsoen opnemen. Bij te veel koper in het rantsoen kan dan snel een vergiftiging optreden. Er zijn echter rassen waar we onder Nederlandse omstandigheden vaak tekorten zien. Bij melkschapen, kruisingen met het Finse landschaap (zoals de Noordhollander en de Flevolander), de Scottish Blackface, Shetlandschapen en heideschapen is de behoefte aan koper beduidend hoger. In deze blog lees je wat de verschijnselen zijn, en wat je er aan kunt doen. 

By Reinard Everts 2 years ago 1972 Views No comments