Posts tagged 'cichorei'

5 TIPS BIJ DE INZAAI VAN GRASKRUIDEN MENGSELS

Op steeds meer plaatsen zie je het: schapen in graskruiden weiden. Logisch, want het is smakelijk en gezond voor je dieren en door de diepe beworteling hou je langer voer in droge perioden. In deze blog 5 tips bij de inzaai van graskruiden mengsels en adviezen over het beheer en de beweiding van bestaande graskruiden weiden. 

By Reinard Everts 2 years ago 1444 Views No comments

BETERE PRESTATIES OP GRAS-KRUIDENMENGELS

We zien dat steeds meer schapenhouders gebruik gaan maken van gras-kruidenmengels voor schapen en hun lammeren. In een recent verschenen onderzoek uit Ierland (Grace et al., 2018) wordt aangetoond dat dit positieve effecten heeft op het presteren van ooien en hun lammeren.

By Reinard Everts 4 years ago 1638 Views No comments

KRUIDENRIJKE WEIDES: MODERNE LANDBOUW!

Kruidenrijke weides. Lange tijd hebben we gedacht dat dit in niet in een moderne landbouw zou passen. Want met een kruidenrijke weide haal je niet de hoogste opbrengst per hectare. Er zijn echter goede argumenten om toch te kiezen voor kruidenrijke weides, op (in ieder geval een deel) van de percelen.

By Reinard Everts 5 years ago 962 Views