Verwerpen

 

Wat is de oorzaak van abortus/verwerpen?

Abortus of verwerpen kan veel oorzaken hebben. Abortus bij het schaap kan een infectieuze of een niet-infectieuze oorzaak hebben. 

Veel abortusverwekkers zijn gevaarlijk voor de mens: Chlamydophila, Q-koorts, Listeria, Salmonella, Coxiella, Toxoplasmose, Campylobacter, Brucellla, Yersinia en Leptospira.
Bij bedrijven met verwerpers moet eerst de veroorzaker opgespoord worden door middel van bloedonderzoek en onderzoek van vruchten en nageboorte, voordat men tot enten overgaat.
Het is heel belangrijk de nageboorte bij onderzoek op te sturen voor een juiste diagnose. De vruchten en nageboorte moeten vers zijn. 

 

Wat zijn niet besmettelijke oorzaken van verwerpen?

Bij niet-infectieuze oorzaken kan gedacht worden aan toediening van verkeerde medicijnen, een behandeling die veel stress geeft of een ernstige leverbotinfectie. Ook ernstige stress door loslopende honden in de wei kan abortus veroorzaken. Verder kan abortus bij te weinig ruimte aan de voerbak aan het einde van de dracht optreden door inwendig trauma door dieren die elkaar wegstoten.

Onvoldoende beschikbaarheid van water kan er voor zorgen dat de dieren minder opnemen waardoor slepende melkziekte ontstaat met als gevolg verwerpen. 


Welke besmettelijke oorzaken zijn er?

Chlamydia abortus
Eén van de infectieuze veroorzakers is de bacterie Chlamydia abortus, die bij vele diersoorten inclusief de mens ziekteverschijnselen kan veroorzaken. Ooien kunnen symptoomloos drager zijn van de bacterie, waardoor het ongemerkt een koppel kan binnendringen bij aankoop van een ooi. 

Verschijnselen
Verwerpen. De uitvloeïng, nageboorte en verworpen vrucht zijn een bron van besmetting. 
Voor onderzoek moet men zowel de vrucht als de nageboorte naar het laboratorium sturen.Voor de diagnose kan ook bloedonderzoek gedaan worden of een vaginaal swab genomen worden.

Zwangere vrouwen wordt afgeraden te helpen met verlossingen omdat ze zelf ook het risico lopen het kind te verliezen door een chlamydia infectie!!
Het wassen van kleding waarin verlost is kan zelfs een bron van besmetting zijn en een risico vormen.

Behandeling
Met langwerkende antibiotica zijn de abortussen af te remmen.

Preventie
Vaccineren tegen Chlamydia is mogelijk. De enting moet plaatsvinden vier weken tot vier maanden voor de dekking op probleembedrijven. De entstof is sinds maart 2013 weer beschikbaar. Laat het eerste jaar alle ooien enten. De volgende jaren dienen alle ooilammeren vanaf 5 maanden leeftijd en andere nieuw binnengebrachte ooien gevaccineerd te worden. Over het algemeen is er slechts één enting per levensduur van de ooi nodig.

Een andere oorzaak is een infectie met Toxoplasma gondii of Coxiella Burnettii (Q koorts). Toxoplasmose is de meest gestelde diagnose voor verwerpen in de afgelopen twee jaar volgens GD gegevens. Daarna volgen Chlamydia en Campylobacter (fetus en jejuni). Meer incidenteel werden Listeria en Yersinia soorten gevonden.

 

Schmallenbergvirus 
Het Schmallenbergvirus veroorzaakt afwijkende vruchten met kromme pootjes en andere afwijkingen van het zenuwstelsel. Het virus wordt overgebracht door knutten. In het vroege voorjaar van 2012 heeft deze nieuwe infectie veel schade veroorzaakt. Inmiddels blijkt het grootste deel van de Nederlandse schapenstapel antistoffen opgebouwd te hebben. Als de dieren de infectie eenmaal doorgemaakt hebben is de kans klein dat er afwijkende vruchten geboren worden.

De risicogroep zijn de ooilammeren die in de zomer nog geen infectie doorgemaakt hebben. Het is verstandig om deze groep pas vanaf november te laten dekken. De kans dat ze in november of december de besmetting doormaken en de ongeboren vruchten aangetast worden is dan klein. We moeten er rekening mee houden dat het virus in Nederland zal doorcirculeren maar schade niet meer zo groot zal zijn als in het eerste jaar.

 

Q-koorts
Q koorts kan ook verwerpen veroorzaken. Hier bestaat een goede entstof tegen. Het enten tegen Q koorts is in de wet geregeld.

Wanneer vaccineren?
De Regeling schrijft voor dat alle schapen en geiten op een locatie met een publieksfunctie ieder jaar vóór 1 augustus volledig worden gevaccineerd. Onder volledig vaccineren van de dieren wordt verstaan:
• een eerste en een tweede vaccinatie met een tussenliggende periode van tenminste drie weken voor dieren die nog niet tegen Q-koorts gevaccineerd zijn;
• een enkele herhalingsvaccinatie voor dieren die voor 1 augustus 2013 volledig tegen Q-koorts gevaccineerd zijn.

De volledige vaccinatie moet plaatsvinden uiterlijk drie weken voordat het dier wordt gedekt omdat het vaccin minder effectief is bij drachtige dieren. Ook de bok moet worden gevaccineerd uiterlijk 3 weken voordat het een ander dier dekt. Dieren jonger dan 3 maanden mogen niet worden gevaccineerd omdat het vaccin dan geen of nauwelijks effect heeft.

Ook schapen en geiten, ouder dan 3 maanden, die worden aangevoerd op een evenement, tentoonstelling of keuring moeten uiterlijk 3 weken voorafgaand tegen Q-koorts zijn gevaccineerd.
 

 

Naast de voorgaande infecties kunnen ook salmonella, brucella en bacillussoorten tot verwerpen leiden. 

 

Schapendokter.nl, Looweg 84, 7741 EE Coevorden
Email: info@schapendokter.nl - Tel: 06 - 460 875 60
KvK: 01164811 - BTW nr: NL005050613B01
sitemap | privacy | disclaimer

15 september 2017

Uit diverse studies komt naar voren dat het verstrekken van mineralenbolussen vlak voor of op het moment van beginnen van het dekseizoen een positief effect heeft op het aantal ooien die drachtig worden en de worpgrootte van de dieren.

Lees verder

18 augustus 2017

Vanaf 1 september 2017 zal Schapendokter.nl overgenomen worden door de schapendierenartsen van DGC Zuid Oost Drenthe.

Lees verder
Contact

Leuk onderzoek: schapen herkennen gezichten ad.nl/video/producti…

Instructievideo klauwverzorging: het Nieuwe Bekappen door onze dierenarts Reinard Everts. hetschaap.nl/instructievide…

Nog even 30 kuub drijfmest per hectare begin augustus? Nu diarree bij lammeren door hoog kali en ruw eiwit. #weggroei #mestbeterverdelen