Diarree bij lammeren

Diarree bij lammeren komt regelmatig voor en kan sterfte en groeivertraging geven. Diarree kan veroorzaakt worden door verkeerde voeding, worminfecties, virusinfecties of andere infecties zoals cryptosporidose en coccidiose. Voedingsfouten geven over het algemeen geen zieke lammeren.


Diarree van geboorte tot 4 weken leeftijd

Pasgeboren lammeren zijn het meest gevoelig voor de coli bacterie. Virussen zoals het rotavirus spelen een rol bij de jongste dieren.
Lammeren tussen 4 en 10 dagen oud zijn bijzonder gevoelig voor een cryptosporidiën infectie.

De ernst van de infectie kan ingeschat worden door de temperatuur van het zieke lam te meten. De normale temperatuur van het lam is tussen de 38 en 38,5 °C. Thermometer wel voldoende diep inbrengen omdat de achterkant van de lammeren door de nattigheid vaak al afgekoeld is.

 

Diarree vanaf 4 weken leeftijd

 • Coccidiose. Coccidiose wordt door de Eimeria parasiet veroorzaakt. De leeftijd van de aangetaste lammeren is van 4 tot 12 weken. De infectie ontstaat vooral in dichtbezette hokken of weiden. Coccidiose kan een ernstige diarree met bloedbijmenging geven. Sommige lammeren blijven persen op een geïrriteerde endeldarm. Behandeling vindt plaats met een drenchvloeistof. De drenchvloeistof is tegenwoordig ook verkrijgbaar in verpakkingen van 200 ml. De dosering is 4 ml/10 kg. Er bestaat een homeopathische behandeling met Licoc en Cocciject. De werking van deze middelen is onzeker.
 • Nematodirus worminfectie. Menginfectie met coccidiose komt voor. Op het oog zijn beide infecties in de weide niet altijd uit elkaar te houden. Nematodirusdiarree treedt al vroeg in het weideseizoen op.
  Zie Wormpreventie en bestrijding.
 • Andere maagdarmwormen. Deze spelen meestal later in het seizoen op.
  Zie Wormpreventie en bestrijding
 • Voedingsdiarree. Hoog eiwitgehalte van het gras kan een oorzaak zijn. Deze diarree gaat niet ten koste van de groei. Bijvoeren van bietenpulp geeft vaak verbetering. Te vroeg gespeende lammeren kunnen door een onvoldoende ontwikkelde pens diarree houden. Dit zijn lammeren met dikke buiken en achterblijvend in de groei. De oorzaak kan ook liggen in onvoldoende melkgift van de ooi door uierontsteking of beschadigde spenen. Pensstoornissen door sterke voerwisselingen kunnen behandeld worden met Bovi C 3 poeders.


Lammeren kunnen ondanks behandeling van de eerste oorzaak last van diarree blijven houden omdat de vochtbindingscapaciteit van de darm beschadigd is.
Met name in natte periodes als de dieren veel vochtrijk gras opnemen kan de diarree weer opspelen.


Diagnose

Microscopisch mestonderzoek kan wormeieren en coccidiose aantonen.
Resultaten mestonderzoek en interpretatie:

Coccidiën - veel:

 • Behandeling van volwassen schapen en geiten is niet nodig. Bij lammeren is behandeling alleen nodig als de lammeren 3 weken tot 3 maanden oud zijn, diarree hebben, de mest donkergekleurd is en er veel oocysten (eitjes) gevonden worden. Behandeling met diclazuril.

Cryptosporidiën en rotavirus zijn in de mest met een testkit aan te tonen. Coli moet gekweekt worden.
Als u mest instuurt voor onderzoek geef dan aan welke leeftijd de lammeren hebben. Veel infecties zijn namelijk leeftijdsafhankelijk. U voorkomt daarmee onnodig onderzoek.


Preventie

 • Preventie begint met het direct na de geboorte laten drinken van biest. Biest bevat veel antistoffen die de binnenkomende ziektekiemen voor een deel weg kunnen vangen.
 • Een stal met een droge strooisellaag is belangrijk. Je moet op de knieën in het strooisel kunnen zitten zonder dat deze nat worden. In een droge stalbodem kunnen kiemen zich slecht vermenigvuldigen.
 • Lammeren met diarree moeten apart gestald worden van de andere jonge dieren om verdere besmetting te voorkomen.
 • Zorg er voor dat de besmettelijke diarree niet overgesleept wordt aan laarzen of kleding. Hygiëne is juist bij diarree heel belangrijk.
 • Probeer leeftijdsgroepen te maken. Oudere lammeren besmetten de jongere lammeren.
 • Jonge katten kunnen een bron van cryptosporidiose zijn. Oudere katten zijn in dat opzicht minder gevaarlijk omdat deze de infectie meestal hebben doorgemaakt en geen cryptosporidiën meer uitscheiden.
 • Zorg voor voldoende schoon drinkwater, zodat naast melk ook op een ander manier de dorst gelest kan worden. Beter is nog Eurolectrol, een electrolytenmix, te geven zodat ook verloren zouten aangevuld worden. Biopect 500 g is een middel op basis van zouten en pectine. Pectine geeft een beschermende slijmlaag in de darmen.
 • Lammeren met darmkrampjes, vooral flesselammeren, maar ook lammeren met rekken en strekken door een ontsteking in de darm willen nogal eens goed reageren op het voeren van lijnzaad gemengd door de brok. Dit geeft een beschermende slijmlaag over de darmen waardoor deze tot rust kunnen komen en sneller kunnen herstellen. Misschien niet echt wetenschappelijk maar wel een tip die in de praktijk goed aanslaat. 

 

Bij vragen over de juiste aanpak en behandeling van diarreeproblemen kunt u contact opnemen via info@schapendokter.nl of telefoonnummer 06-46087560.

Schapendokter.nl, Looweg 84, 7741 EE Coevorden
Email: info@schapendokter.nl - Tel: 06 - 460 875 60
KvK: 01164811 - BTW nr: NL005050613B01
sitemap | privacy | disclaimer

15 september 2017

Uit diverse studies komt naar voren dat het verstrekken van mineralenbolussen vlak voor of op het moment van beginnen van het dekseizoen een positief effect heeft op het aantal ooien die drachtig worden en de worpgrootte van de dieren.

Lees verder

18 augustus 2017

Vanaf 1 september 2017 zal Schapendokter.nl overgenomen worden door de schapendierenartsen van DGC Zuid Oost Drenthe.

Lees verder
Contact

Leuk onderzoek: schapen herkennen gezichten ad.nl/video/producti…

Instructievideo klauwverzorging: het Nieuwe Bekappen door onze dierenarts Reinard Everts. hetschaap.nl/instructievide…

Nog even 30 kuub drijfmest per hectare begin augustus? Nu diarree bij lammeren door hoog kali en ruw eiwit. #weggroei #mestbeterverdelen